مطالب موجود برای ' استاندارد'

ایمنی در ولوو/ طراحی ایمن در تست های تصادف با در نظر گرفتن آناتومی بانوان

ایمنی در ولوو/ طراحی ایمن در تست های تصادف با در نظر گرفتن آناتومی بانوان

اکثر خودروسازان دنیا، هنگام طراحی خودرو و طراحی برای پاس کردن استانداردهای ایمنی در تست تصادف، آناتومی و فیزیولوژی مردان را در نظر می گیرند.
تعریف استانداردهای جدید در خصوص بوی داخل خودرو

تعریف استانداردهای جدید در خصوص بوی داخل خودرو

برای خیلی از مردم دنیا «بوی خودروی نو» خوشایند است. اما هر چه بیشتر می گذرد خودروهای نو مخصوصاً خودروهای گران قیمت کمتر بوی نویی می دهند.
پیشنهاد سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آلایندگی

پیشنهاد سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آلایندگی

کمیسیون اروپا پیش نویس سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آلایندگی برای خودروها را پیشنهاد کرد که با مخالفت شدید انجمن خودروی آلمان رو به رو شد.
​حاصل پيوند الكترونيك با خودرو

بهترين عملكرد سهام خودرو

​حاصل پيوند الكترونيك با خودرو

سايبرتراك، وانت برقي تسلا با همين شكل و شمايل و امكانات از لحاظ قانوني اجازه ورود به خيابان هاي اروپا را ندارد و بر اساس شركت توف TUV آلمان نياز به تغييرات مهمي در زيرساختهاي پايه اي و اساسي دارد تا بتواند استانداردهاي لازم را پاس...
​استانداردي كه هيچ اجباري در آن نيست

استاندارد نامگذاري سيستم هاي ايمني

​استانداردي كه هيچ اجباري در آن نيست

نامگذاري استاندارد براي سيستم هاي ايمني و كمكي راننده نياز به استاندارد دارد. اما آيا خودروسازان دنيا اجباري در رعايت اين استاندارد نامگذاري دارند؟ خير. اما اگر استاندارد شود براي خريداران خودرو بهتر و راحت تر است.
​عقب نشيني در استانداردها

بهينه سازي مصرف سوخت و آلايندگي

​عقب نشيني در استانداردها

پنل علمي سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا مي گويند برخي از عقب گردها در قوانين پيشنهادي سازمان حفاظت از محيط زيست در خصوص هوا و آب پاك بر اساس تحليل هاي ضعيف پايه گذاري شده است و با اصول علمي مغايرت دارد.