مطالب موجود برای ' ايستگاه'

​پارك شارژ پورشه

قويترين ايستگاه شارژ سريع اروپا

​پارك شارژ پورشه

پورشه بزرگترين پارك شارژ سريع خودرو در اروپا را در شهر لايپزيگ افتتاح كرد.
​دو رقم با 9 صفر جلوي آن

نياز صنعت خودروي آلمان

​دو رقم با 9 صفر جلوي آن

اگر خودروسازان آلماني بخواهند از خودروهاي متعارف امروزي به سمت خودروهاي برقي تغيير مسير بدهند به 20 ميليارد يورو كمك دولتي نيازمند خواهند بود.