مطالب موجود برای ' اينترنت'

​قانوني به نفع رانندگان

تاكسي هاي اينترنتي آمريكايي

​قانوني به نفع رانندگان

در ماه ژانويه سال 2020، كه تا آن موقع زمان زيادي هم باقي نمانده، قانوني به اجرا در مي آيد كه به احتمال زياد تحول بسيار مهمي در بحث تاكسي هاي اينترنتي و سواري اشتراكي به وجود خواهد آورد.
​تاير هم سايبري شد

نوآوري در فناوري

​تاير هم سايبري شد

پيرلي اعلام كرده است كه تايرهاي اين شركت اكنون به اينترنت متصل مي شوند. قدر مسلم قرار نيست براي شما اخبار به روز را قرائت كنند اما به بهبود ايمني خودرو و مسافر حتماً كمك خواهند كرد.