مطالب موجود برای ' بازيافت'

كشورهاي اسكانديناوي/ كانون بازيافت باتري هاي خودروهاي برقي

كشورهاي اسكانديناوي/ كانون بازيافت باتري هاي خودروهاي برقي

هنوز خودروي برقي به دست ما نرسيده، كشورهاي اسكانديناوي به فكر بازيافت باتري هاي اين خودروها هستند.
​معضل مغفول

بازيافت در صنعت خودرو  هندوستان

​معضل مغفول

تا سال 2025 كشور هندوستان با 22 ميليون خودروي اسقاطي مواجه است كه مشخص نيست چه بر سر آنها خواهد آمد.