مطالب موجود برای ' بستني'

​مهمان نوازي واقعي ژاپني

نمايشگاه الكترونيك مصرف كنندگان 2020

​مهمان نوازي واقعي ژاپني

نگاه ژاپني ها به خودرو، فقط يك وسيله نقليه نيست. براي مثال نيسان ون هايي مي سازد كه كاربردهاي بسيار متنوعي دارند. شايد يكي از جذابترين آنها، ون هاي بستني است.