مطالب موجود برای ' بنز'

​فرار از سرنوشت نوكيا

وقت گفتن حقيقت رسيده است

​فرار از سرنوشت نوكيا

از همين حالا نمي توان مرثيه مرگ موتورهاي درون سوز را سرود اما همين حالا وقت گفتن حقيقت است كه خودروسازي دوران گذار خود را سپري مي كند. هر خودروسازي كه غفلت كند، به قيمت آينده خودش تمام خواهد شد.
​بنز روي بلندترين آتشفشان كره زمين

​ثبت ركورد 6694 متري

​بنز روي بلندترين آتشفشان كره زمين

حالا ديگر ركورد شكستن، به يك كار روتين، روزمره و كسل كننده تبديل شده است. معلوم نيست چرا ديگر ركورد شكستن كسي را به هيجان نمي آورد؟
​خروج بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو

عرصه حمل و نقل نوين

​خروج بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو

دو خودروساز پرتجمل آلماني، بنز و ب ام و از بازار اشتراك خودرو آمريكاي شمالي خارج مي شوند و فعاليت خود را در اروپا به حداقل ممكن مي رسانند. ظاهر امر نشان ميدهد كه مردم سواري به اشتراك مي گذارند نه خودرو. براي همين ridesharing يا هم...
​رقابت براي كسب مقام بزرگترين سهامدار بنز

بازار خودروي چين

​رقابت براي كسب مقام بزرگترين سهامدار بنز

شركت خودروسازي چيني بائيك خيز برداشته است تا جاي شركت خودروسازي جيلي را به عنوان بزرگترين سهامدار در دايملر (شركت مادر بنز) بگيرد.
​تعديل نيرو در بنز

وضع خراب اشتغال

​تعديل نيرو در بنز

بعد از طرح تعديل نيروي در آئودي، حالا نوبت به مرسدس بنز رسيده، خبرها حاكي از آن است كه دايملر، كمپاني مادر مرسدس بنز طرحي براي كاهش 10,000 نفر از نيروي انساني خود دارد. آنها هم بهانه براي اين كار را گذار از خودروهاي بنزين سوز به ب...
​كلكسيونرهاي خودرو از چهار قاره

​معروف ترين كلكسيونرهاي خودرو در جهان

​كلكسيونرهاي خودرو از چهار قاره

يكي از سرگرمي هاي مردم دنيا جمع آوري يا كلكسيون اشيا با ارزش است كه شايد گران ترين آن كلكسيون خودرو باشد. فهرستي از معروف ترين كلكسيونرهاي خودرو در جهان در اين گزارش معرفي شده است.