مطالب موجود برای ' بوش'

در فرودگاه اشتوتگارت/ سویچ را بگذار و برو

در فرودگاه اشتوتگارت/ سویچ را بگذار و برو

مرسدس بنز و شریک و همکارش بوش، امکان پارک خودکار خودرو در پارکینگ های عمومی مثل فرودگاه ها را ممکن کرده اند.
سوییچ بگذارید و بروید/ بدون نیاز به راننده

سوییچ بگذارید و بروید/ بدون نیاز به راننده

فورد در خودروهای جدید خود امکان استفاده از فناوری پارک اتومات را در نظر گرفته است. کافی است خودرو را در نقاط مشخص شده رها کنید.