مطالب موجود برای ' بيمه'

​قانوني به نفع رانندگان

تاكسي هاي اينترنتي آمريكايي

​قانوني به نفع رانندگان

در ماه ژانويه سال 2020، كه تا آن موقع زمان زيادي هم باقي نمانده، قانوني به اجرا در مي آيد كه به احتمال زياد تحول بسيار مهمي در بحث تاكسي هاي اينترنتي و سواري اشتراكي به وجود خواهد آورد.
بلاكچين در صنعت خودرو

چهار عرصه پرداخت، بيمه، ايمني و امنيت

بلاكچين در صنعت خودرو

در چند سال گذشته، با ظهور فناوري بلاكچين، تحولي بنيادي در تمامي صنايع مختلف به وجود آمده و موجب ارتقاي استثنايي در اين صنايع شده است. صنعت خودرو نيز به شكل روزافزون از موهبت هاي اين فناوري بهره مند مي شود.