مطالب موجود برای ' تولید انبوه'

گزارش تصویری/ خط تولید و محصول جدید گروه خودروسازی سایپا

گزارش تصویری/ خط تولید و محصول جدید گروه خودروسازی سایپا

شمارش معکوس برای ورود محصول جدید گروه خودروسازی سایپا آغاز شده و شاهین به زودی به تولید انبوه رسیده و وارد باز خواهد شد.