مطالب موجود برای ' جايگاه'

راه حل معضل «اضطراب پيمايش» / ساخت اجباري جايگاه شارژ

راه حل معضل «اضطراب پيمايش» / ساخت اجباري جايگاه شارژ

ساخت جايگاه شارژ خودروهاي برقي در كنار پمپ بنزين هاي آلمان اجباري مي شود. يكي از بزرگترين اضطراب هاي متداول، نرسيدن به پمپ بنزين و ماندن در راه است. اين اضطراب براي دارندگان خودروهاي تمام برقي شديدتر است. فكرش را بكنيد دبه هم نمي ...
​پارك شارژ پورشه

قويترين ايستگاه شارژ سريع اروپا

​پارك شارژ پورشه

پورشه بزرگترين پارك شارژ سريع خودرو در اروپا را در شهر لايپزيگ افتتاح كرد.
​ايجاد 1 ميليون جايگاه شارژ عمومي

توسعه و گسترش خودروهاي برقي

​ايجاد 1 ميليون جايگاه شارژ عمومي

مركل صدر اعظم آلمان مي خواهد كه تا سال 2030 كشورش يك ميليون جايگاه براي شارژ خودروهاي برقي داشته باشد.

سایر اخبار