مطالب موجود برای ' حيوان'

​براي رفاه مردم مهربان با حيوانات

آپشن هاي خودرويي

​براي رفاه مردم مهربان با حيوانات

شركت خودروسازي ژاپني هوندا صندلي مخصوص حيوان خانگي دست آموز در خودرو را فعلا در كشور ژاپن عرضه كرده و در خدمات اشتراك سواري هم به كار گرفته اما هنوز وارد بازار دنيا حتي آمريكا هم نشده است.