مطالب موجود برای ' خضری'

حسين خضري مديرعامل سايپاديزل شد

با حكم مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

حسين خضري مديرعامل سايپاديزل شد

طي حكمي از سوي مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، مهندس حسين خضري به سمت مديرعامل شركت سايپاديزل منصوب شد.