مطالب موجود برای ' دستگيره'

​درهاي بدون دستگيره

نوآوري هاي خودروهاي برقي

​درهاي بدون دستگيره

وقتي به درب خودروي موستانگ شاسي بلند ماخ-ايي نزديك مي شويد، در نگاه اول با دري مواجه مي شويد كه دستگيره ندارد. خوب اين خاصيت نوآوري هاي امروزي است و فقط جنبه زيبايي ندارد.