مطالب موجود برای ' دیترویت'

دوران نمایشگاه های بین المللی خودرو هم به سر آمده

دوران نمایشگاه های بین المللی خودرو هم به سر آمده

ماهیت نمایشگاه ها و عرضه نوآوری ها در چند سال گذشته تغییر کرده و کرونا هم به این تغییر سرعت بخشیده است.
پیشنهاد برگزاری نمایشگاه در فضای باز بعد از کنسل شدن نمایشگاه دیترویت

پیشنهاد برگزاری نمایشگاه در فضای باز بعد از کنسل شدن نمایشگاه دیترویت

بعد از تعطیلات کریسمس این موقع که می رسید، خودرودوستان در تب و تاب نمایشگاه بین المللی دیترویت بودند. اما امسال خبری از نمایشگاه در فضای بسته نیست.