مطالب موجود برای ' راهبرد'

راهبردهای جدید دایملر/ مرسدس بنز دیگر به دنبال آمار و حجم فروش نیست

راهبردهای جدید دایملر/ مرسدس بنز دیگر به دنبال آمار و حجم فروش نیست

دایملر از هزینه های ثابت می کاهد و می خواهد در جایگاه بالاتری از بازار قرار داشته باشد.