مطالب موجود برای ' سيستم'

​تلاش براي رسيدن به زبان مشترك

نامگذاري آپشن ها

​تلاش براي رسيدن به زبان مشترك

فعالان ايمني در خودرو گرد هم مي آيند تا براي سيستم هاي كمك به راننده پيشرفته به يك شيوه مشترك نامگذاري برسند و از اصطلاحات استاندارد شده استفاده نمايند.

سایر اخبار