مطالب موجود برای ' شعاع'

​عشق طراحان، كابوس مهندسان

رينگ و لاستيك بزرگتر

​عشق طراحان، كابوس مهندسان

آن چه به ذائقه طراحان شيرين مي آيد به كام مهندسان ممكن است تلخ به نظر برسد. نمونه آن شعاع چرخ هاي خودرو است.