مطالب موجود برای ' فراكسيون زنان مجلس'

آمادگي سايپا در مقابله با تحريم هاي احتمالي

مديرعامل سايپا گفت:

آمادگي سايپا در مقابله با تحريم هاي احتمالي

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: با تمام قطعه سازان غير اروپايي وارد مذاكره شده ايم و در صورت شروع تحريم ها آمادگي مقابله با آن را خواهيم داشت.