مطالب موجود برای ' ليتيوم'

​كاهش اضطراب پيمايش

گامي جديد در باتري هاي خودرو

​كاهش اضطراب پيمايش

با فناوري جديد، باتري خودرو مي تواند ظرف 10 دقيقه شارژ شود. با اين پيشرفت، «اضطراب پيمايش» تا حدود زيادي كاهش مي يابد. اين اضطراب يكي از دلايل مهمي است كه خودروهاي برقي با سرعت گسترش پيدا نمي كنند.

سایر اخبار