مطالب موجود برای ' مركل'

​ايجاد 1 ميليون جايگاه شارژ عمومي

توسعه و گسترش خودروهاي برقي

​ايجاد 1 ميليون جايگاه شارژ عمومي

مركل صدر اعظم آلمان مي خواهد كه تا سال 2030 كشورش يك ميليون جايگاه براي شارژ خودروهاي برقي داشته باشد.

سایر اخبار