مطالب موجود برای ' مكان ياب'

​الهام از افسانه اي 207 ساله

قابليت جديد در مسيرياب فورد

​الهام از افسانه اي 207 ساله

مهندسان نرم افزار در كمپاني خودروسازي فورد آمريكا از يك داستان خيالي آلماني 207 ساله الهام گرفته اند تا مانع گم شدن ماجراجويان و عاشقان سفر در مسيرهاي ناشناخته شود.