مطالب موجود برای ' نمایش محصولات داخلی سازی شده'

نمايش محصولات داخلي‌سازي شده در غرفه گروه سايپا

براي نخستين بار در كشور و در سومين نمايشگاه خودرو تهران صورت مي‌گيرد؛

نمايش محصولات داخلي‌سازي شده در غرفه گروه سايپا

سومين نمايشگاه بين‌المللي خودرو تهران با ابتكار گروه خودروسازي سايپا جهت معرفي محصولات و قطعات داخلي‌سازي شده برگزار مي‌شود.