مطالب موجود برای ' نيروي انساني'

ب ام و هم از نيروي انساني مي كاهد/ از دست رفتن 5000 شغل در ب ام و

ب ام و هم از نيروي انساني مي كاهد/ از دست رفتن 5000 شغل در ب ام و

ب ام و براي آن كه كارگران خود را ترغيب به بازخريد يا بازنشستگي كند، به احتمال زياد مشوق هايي را در نظر مي گيرد.