مطالب موجود برای ' هوندا'

​جايزه ايمني براي هوندا

از نتايج ارزيابي مؤسسه ايمني

​جايزه ايمني براي هوندا

هونداي سي آر-وي هيبريدي مدل 2020 با اين كه بنزين را فقط بو مي كشد [مصرف بنزين بسيار ناچيزي دارد] در ايمني كم نگذاشته است و به همين خاطر جايزه ويژه مؤسسه ايمني بزرگراه را دريافت كرده است.
​براي رفاه مردم مهربان با حيوانات

آپشن هاي خودرويي

​براي رفاه مردم مهربان با حيوانات

شركت خودروسازي ژاپني هوندا صندلي مخصوص حيوان خانگي دست آموز در خودرو را فعلا در كشور ژاپن عرضه كرده و در خدمات اشتراك سواري هم به كار گرفته اما هنوز وارد بازار دنيا حتي آمريكا هم نشده است.
​كيسه هايي كه باز نمي شوند

ايمني خودرو

​كيسه هايي كه باز نمي شوند

تويوتا در سراسر دنيا 3.4 ميليون دستگاه خودرو را فرا مي خواند تا مشكل بازنشدن كيسه هوا در تصادف ها را رفع كند. در خبري جداگانه هم هوندا 2.7 ميليون دستگاه خودرو در بازار آمريكاي شمالي (آمريكا و كانادا) را فراخوانده تا مشكل كيسه هوا ...
​عبور از 20 ميليون

موفقيت خودروساز ژاپني در آمريكا

​عبور از 20 ميليون

رقم توليد خودروي هوندا در اوهايوي آمريكا از عدد 20 ميليون دستگاه گذشت. اين حاصل نزديك به 40 سال تلاش بي وقفه و اراده خستگي ناپذير اين خودروساز ژاپني است.
​وقتي دل كندن دشوار است

بيش از 15 سال

​وقتي دل كندن دشوار است

فهرستي منتشر شده كه نشان مي دهد مالكان خودرو در آمريكا كدام خودروها را بيش از 15 سال نگه مي دارند و جالب اين است كه حتي 1 خودروي آمريكايي در بين اين فهرست نيست!
​تفاوت نگاه ژاپني با آلماني

آينده خودروهاي برقي

​تفاوت نگاه ژاپني با آلماني

در مورد آينده خودروهاي برقي شركت خودروسازي ژاپني هوندا اصلا مثل شركت خودروسازي آلماني فولكس واگن فكر نمي كند و نوع شرط بندي آنها فرق دارد.
​فرمان آينده گراي هوندا

خودروساز ژاپني

​فرمان آينده گراي هوندا

شركت خودروسازي ژاپني هوندا مي خواهد فرمان را از نو اختراع كند و از اين رو نگاهي به آينده دارد كه در آن خودروها بي نياز از راننده مي شوند.