مطالب موجود برای ' پاريس'

​استقبال سرد

كاهش حضور خودروسازان در نمايشگاه خودرو

​استقبال سرد

محاسبه هزينه و فايده در زمينه حضور در نمايشگاه هاي بين المللي به شكل جدي تري در بين خودروسازان دنبال مي شود.
​افول محبوبيت

عدم حضور فولكس در نمايشگاه پاريس

​افول محبوبيت

فولكس واگن يك بار ديگر از حضور در نمايشگاه خودروي پارس كه هر دو سال يك بار برگزار مي شود و 2020 نوبت اجراي آن است، سر باز مي زند.