مطالب موجود برای ' پيمايش'

راه حل معضل «اضطراب پيمايش» / ساخت اجباري جايگاه شارژ

راه حل معضل «اضطراب پيمايش» / ساخت اجباري جايگاه شارژ

ساخت جايگاه شارژ خودروهاي برقي در كنار پمپ بنزين هاي آلمان اجباري مي شود. يكي از بزرگترين اضطراب هاي متداول، نرسيدن به پمپ بنزين و ماندن در راه است. اين اضطراب براي دارندگان خودروهاي تمام برقي شديدتر است. فكرش را بكنيد دبه هم نمي ...
​عقب نشيني از استاندارد

بهبود ناچيز پيمايش

​عقب نشيني از استاندارد

ركورد جديد ناوگان خودروهاي آمريكايي در بازده و اثربخشي محصولات به ثبت رسيد. در سال 2018 متوسط پيمايش خودروهاي در آمريكا 25.1 مايل به ازاي هر گالن بوده كه ركورد گذشته خود را 0.2 بهبود بخشيده است.
​مقايسه برقي ها و پيمايش آنها

گزينه هاي موجود

​مقايسه برقي ها و پيمايش آنها

خودروسازان برتر در دنيا حداقل يك يا دو مدل خودروي برقي به بازار عرضه كرده اند كه از اين بازار رو به رشد جا نمانند. در اين جا مدل هاي موجود در بازار و ميزان پيمايش آن معرفي شده اند.
​كاهش اضطراب پيمايش

گامي جديد در باتري هاي خودرو

​كاهش اضطراب پيمايش

با فناوري جديد، باتري خودرو مي تواند ظرف 10 دقيقه شارژ شود. با اين پيشرفت، «اضطراب پيمايش» تا حدود زيادي كاهش مي يابد. اين اضطراب يكي از دلايل مهمي است كه خودروهاي برقي با سرعت گسترش پيدا نمي كنند.

سایر اخبار