مطالب موجود برای ' مديران ارشد گروه سايپا'

نشست ساليانه معاونين و مديران گروه سايپا

نشست ساليانه معاونين و مديران گروه سايپا

نشست ساليانه معاونين و مديران گروه خودروسازي سايپا با حضور مديرعامل گروه سايپا در سالن اجتماعات ارتباطات گروه سايپا برگزار شد