مطالب موجود برای ' پرميوم'

​آن كه پول بهتري مي دهد انتظار بيشتري دارد

انتظار از خودروهاي پرميوم

​آن كه پول بهتري مي دهد انتظار بيشتري دارد

كساني كه پول بيشتري بابت خريد خودرو مي دهند، تعيين مي كنند كه از خودرو چه مي خواهند و خودروسازان هم تبعيت مي كنند. 40 درصد از سود خودروسازان از فروش 13 درصد از محصولات به دست مي آيد.